top of page

【風水】辛山乙向7運樓

28168728_10156211306568035_7368746266664650635_n-300x213.jpg
28168483_10156211306503035_1612304188636276498_n-300x225.jpg

外出睇風水,辛山乙向7運樓。
有支好靚既天然文昌筆,家庭和諧。
小朋友讀書都好叻!!
今年佈局催催財,催吉避凶。

 
bottom of page